Plugin Kiếm Thế LMPK 4.0.17

Plugin kiếm thế LMPK 4.0.17 fix4 (12/05/2013)DOWNLOAD

(Link dự phòng)

Update ngày 12/05/2013
FIX hoàn toàn được vấn đề nhận máu TDLT
tự động đánh 5 skilll
treo nhiều điểm(kể cả trên tần lăng)
auto tặng quà pet
click bản đồ ko bật tự đánh
tự ăn ngưng công đơn thông minh

Update ngày 27/03/2013 - Cập nhật Auto Phi Thiên Lệnh (phím tắt Ctrl + 6)

*UP thêm phần Bơm máu-Xảo thuật chiến đấu phiên bản mới bú được [Phúc lợi] Hồi huyết,Càn Khôn....*

Thêm nút gọi cắn lag cấp dưới 130 tự cắn lag ở vài Map Hoạt động tách Hỗ trợ QD ra bảng riêng thêm chức năng BD liên đấu phái

Muốn xuống ngựa = phím C vui lòng ấn Alt+ 9 trước

Update ngày 10/03/2013 phiên bản Kiếm Thế 4.0.17
- Thêm chức năng xảo thuật chiến đấu Phiên bản mới

Update ngày 07/03/2013 phiên bản Kiếm Thế 4.0.17
- Thêm map Gia tộc
- Fix hoàn toàn được vấn đề nhận máu TDLT

- Tự động đánh 5 skilll

- Treo nhiều điểm(kể cả trên tần lăng)

- Auto tặng quà pet

- Click bản đồ ko bật tự đánh

- Tự ăn ngưng công đơn thông minh

-----

bàn phím QWE add phím X=F9

Nhận quà tân thủ nhận chiến thư Du Long : Ctrl + Shift + T

Sử dụng Vũ Uy Kim Bài đổi danh vọng TĐLT : Ctrl + Shift + V


Chức năng Plug-in:


"Theo Sau Hộ Tống" = "Ctrl+Q",

"Nhặt vật phẩm nhiệm vụ" = "Alt+A",

"SuperMapLink" = "Shift+S",

"Xem Rương Đồ" = "Ctrl+K",

"Tự Rao - Trả lời" = "N",

"Nhặt tất cả" = "Shift+Q",

"Đổi tiền cổ" = "Alt+X",

"Thanh Quân Doanh" = "End"

"Thanh Toolss" = "Home",

"Buff skill" = "Ctrl+7",

"Đổi 12v bạc khóa / Đổi bạc tại chủ Thương Hội" = "Alt+K",

"mua máu trong khu an toàn Lâu lan" = "Alt+0",

"Luyện công nhiều chỗ" = "Shift+Z",

"Dừng nhiều hoạt động" = "Shift+space",

"Túi Quân Hưởng" = "Shift+R",

"Từ Điển Kiếm Thế" = "Shift+B",

"Hoa Đăng" = "Shift+H",

"Bật / tắt hiển thị cấp / phái" = "Shift+0",

"Dò ID vật phẩm trong hành trang" = "Alt+3",

"Báo danh Liên đấu Phái" = "Shift+V",

"Xoá nhanh bảng mời/xin Tổ đội" = "Shift+Enter",

"Event Hoa Rượu" = "Ctrl+6",

*tự bú tu châu khi đi hầm*


Thêm nút gọi cắn lag cấp dưới 130 tự cắn lag ở vài Map Hoạt động tách Hỗ trợ QD ra bảng riêng thêm chức năng BD liên đấu phái_

Tự bú Hồng Bao Chúc tết

Phiên bản mới nhất