Plugin Mini - Long Môn Phi Kiếm

Cập nhật 16-1-2013 phiên bản Long Môn Phi Kiếm 4.0.16Lưu ý : Plugin sử dụng cho giao diện mới

Plugin chạy tốt nhất trên độ phân giải 800x600 (chạy autoupdate => tùy chọn => 800x600 => đồng ý)

( Fix lại lỗi của ngày 27/10. Tại dạo này mình hơi bận, các bạn thông cảm.)
* Khắc phục lỗi mở như s au. Sau khi log acc vào, 
bấm vào chỗ thiết lập chiêu thức tự động đánh ( hình thanh kiếm) chọn 
PK1 rồi bấm lưu lại. Như vậy khi click vào ai nó sẻ không tung tăng 
theo sau nữa.
* Thêm chức năng báo boss ( ctrl+4 ) - fix của phuongtmp
+ 1 số thứ khác.
-------------------------------------

Fix lại lỗi ko chạy được Thương Hội
+ Xem tin tức + Gia Dịch bằng cách click trực tiếp trên màn hình.
* Hiển thị chi tiết vật phẩm.
* Fix lại rương ( cái này tích hợp của cyberdemon)
------------------------------------
* Hiển thị event và 1 số lỗi vặt 4.0.9
* Tự giao vật phẩm NV Thương Hội
* Phân loại HT4 


* Fix Hiển thị cấp - Map của đồng đội đang đứng trong PT theo yêu cầu.# L" A2 \, ?( _- o
* Fix kéo  các thanh công cụ bên GIAO DIỆN cũ hợp bản độ phân giải 800*600
, sắp xếp hành trang.8 V% x. o$ k7 h, D2 A0 E
----------------------------------------0 U; \* ~5 A8 K) M9 \5 e; Q6 s! {
Bản này đầy đủ chức năng cho những ai xài kèm auto:
Fix lại của phuongtmp, mình lấy fix lại cho phù hợp với các yêu cầu của các bạn. Vì tôn trọng tác giả nên mình luôn ghi rõ nguồn.
* Xem KHẢM VŨ KHÍ.3 ], b: a% L+ k1 w$ @' E1 E
* Điều chỉnh lại các thanh tool cho phù hợp phân giải 800*600.
* Bấm F12 xem chi tiết mọi hoạt động
* Shift+C điều khiển Tổ Đội! J* R0 J. \+ V' m9 R0 b7 r) i
* Bỏ chức năng combo ( cái này có auto lo rồi còn gì).5 z2 f' L- B$ z8 a8 |( P# f2 D
* NVCT 1-50.
* Thương hội.5 M& T/ d5 H2 f0 ~5 M+ j: C
* Sắp xếp hành trang.! N0 Y2 Z  A( Y/ g+ N
* Xem tài phú. sửa đồ bằng kim tê.& X3 p3 I1 o4 l! V/ g
Cần thêm cái gì thì nói mình fix thêm cho nhé.
auto kiem the, plugin kiem the, tin sốc, idm 6.14, tin shock, auto pk kiem the 4