Plugin Kiếm Thế tự động làm nhiệm vụ chính tuyến từ 1-50

Plugin Kiếm Thế tự động làm nhiệm vụ chính tuyến (NVCT)

* Chức năng : Đăng nhập game tự làm NVCT -> mua thức ăn - nhận thưởng online -> lựa chọn môn phái cần gia nhập "Shift+Z" -> mặc đồ -> bán đồ khóa ko dùng vào shop -> làm xong thoát game.


[MediaFire] Download (làm NVCT từ 1-50)

[MediaFire] Download (làm NVCT từ 20-50)
Plugin kiếm thế - www.autokiemthe.net

Phiên bản mới nhất