Plugin Kiếm Thế HOAHONGNET update phiên bản Đại Kiếm Hội

Plugin Đại Kiếm Hội 4.0.29
(sử dụng độ phân giải game 800x600)

Update ngày 31/10/2013
- Thêm tính năng đăng kí mở khóa nguyên liệu thần sa cho pt (Sử dụng lệnh mokhoaTS hoặc nút ThầnSa trong tab Ext). Không cần đến Dã luyện chỉ cần đứng trong thành.

- Hỗ trợ phó bản Ngạc Luân (bắt ngựa, trả lời câu hỏi ...)


Update ngày 28/9/2013
- Fix lỗi ra vào phó bản Ngạc Luân Hà Nguyên
- Fix nhận đồ mài đá (không miss mức nào)
- Thêm tự nhận bột bánh và nhận bánh trung thu (lệnh team:
nhanbotnhanbanh)


Update ngày 16/09/2013 phiên bản Đại Kiếm Hội
- Fix giao diện F1, đồng hồ, thiết lập hệ thống,......
- Fix tự nhận thưởng tàng bảo đồ (Đắc Duyệt Phường)
- Thay phím tắt nhặt vật phẩm nhiệm vụ từ Alt+A sang Shift+Q (Alt+A để xem chi tiết thuộc tính vk thần sa).
- Lượt bỏ một số để Plugin nhẹ hơn....


Update 12/5 
- Thêm lên tầng CTC (ae test giúp)
+Trồng cây: aetrongcay
+Tự nhận điểm Phi thiên lệnh: aephithien)


Update ngày 27-03

- Tự nhận điểm Phi thiên lệnh (lệnh bài trục lộc) phím tắt Shift+K (lệnh chat: aephithien)
- Thêm auto tặng quà pet
- Thêm phần hỗ trợ LâuLan và Thời Quang Lệnh = lệnh 
+ Rời Lâu Lan: roilaulan
+ nhận Lb TQL: lbtql
+ nhận và trả NV TQL: nvtql
+ vào TQL: vaotql
+ rời khỏi TQL: roitql


Download

(Link dự phòng)Plugin tự bật nhận thưởng năng động khi vào game, bạn nào muốn tắt thì nhấn phím Ctrl+5.
Ai muốn sử dụng C để lên ngựa thì chuyển thiết lập game sang phím QWE sau đó chuyển lại như cũ (vì mình không có Reload phím nên các bạn chịu khó)

Cập nhật một số tính năng:
- Bao Vạn Đồng
- Tự buff skill (bundauto)
- Auto tặng HT và thăng cấp Pet (bundauto)
- Tự nhận rương và rời khỏi Đắc Duyệt Phường khi xong Hầm
- Fix tộc trưởng và tộc phó không đổi được tiền cổ ải gia tộc
- Gọi đội vào Mộng Cảnh không bị out (anh em test thêm hộ, mình test 5 ngày xe không bị out)
- Fix VĐ lấy rương Càn Khôn TĐLT, TDC (mở rương máu CTC là nút mở rương TĐLT luôn nhé)
- Thêm Dk QD (nhận NV, BD, Vào, Quit) -->> Up tạm

Home: Thanh tool di chuyển nhanh
End: Thanh tools hỗ trợ Quânn doanh
PageUp: Supermaplink và hướng dẫn sử dụng (nhớ xem để biết phím tắt nhé)
Alt+2: Báo boss
Alt+H: Thương hội
........
Ctrl+1: Tự đạo kho báu
Ctrl+Q: Tự theo sau hộ tống
..........
Shift+X: Ghép HT
Shift+Z: Tự câu cá
Shift+B: Tự lưu tọa độ câu cá
Shift+S: Tự rao và trả lời
Shift+V: Tự bán rác (câu cá)
Shift+H: Tự phù về Thạch cổ trấn (nhà của tộc mình ở đây)

Shift+C: Điều khiển tổ đội
..................
Xóa hết các thự mục interface2, setting, ui của Plugin cũ rồi chép cái mới vào để tránh bị xung đột.


auto 9k truyen ky